آمار|طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری شناسه محصول :40356 موضوع : آمار فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 1494 حجم فایل: 0.250976563 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: كمبود آب در ایران یكی از عوامل محدود كننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود. متأسفانه در كشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شكل یك فرهنگ جایگاه خاص خود را پیدا نكرده است، به همین جهت دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یك اصل اساسی و ضروری است كه این مهم جز با ایجاد یك نظام جامع مدیریت آب میسر نیست. مجموعه اقداماتی كه تاكنون در كشور در ارتباط با تأمین آب كشاورزی، شهری و صنعتی انجام شده، عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب بوده است و كمتر توجهی به مدیریت مصرف گردیده است. در نگرش جدید جهانی، آب كالایی اقتصادی- اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود. هر چند آب یكی از منابع تجدید شونده به شمار می رود، اما مقدار آن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده رو به كاهش می باشد. موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخشهای شهری، كشاورزی و صنعتی به الگوی مصرف و تلفات آب شهری، عوامل مؤثر بر كاهش تقاضای آب شهری و وضعیت مصرف آب در بخش كشاورزی و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه ای از مطالعات و اقدامات انجام شده در كاهش تلفات در این بخشها اشاره خواهد شد. در انتها روشهایی برای جلوگیری از كاهش مصرف و اسراف آب ارائه می گردد. فهرست مطالب پیشگفتار فصل اول:کلیات چکیده مقدمه مسئله تحقیق کلیات تحقیق روش شناسی اهداف تحقیق زمان اجرای نظرسنجی پرسشنامه نظرسنجی روش گرد آوری اطلاعات جامعه نمونه پرسشنامه فصل دوم:پیشینه پژوهش مقدمه ادبیات و پیشینه ی تحقیق الگوی مصرف و تلفات آب شهری جدول ۱- الگوی توصیه شده مصارف سرانه خانگی برحسب لیتر در روز (تا سال ۱۳۹۰) جدول ۳- جزئیات مصرف سرانه خانگی در تهران (۱۳۶۵) جدول ۵- آب به حساب نیامده شبکه های شهری برخی استانهای کشور جدول ۶- آب به حساب نیامده شبکه های شهری برخی کشورها عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای آب شهری جدول ۷- مقایسه میانگین فروش آب شهری و قیمت تمام شده آن در سال ۱۳۷۵ آب صنعت فصل سوم:تجزیه و تحلیل داده ها چکیده جنس پاسخ‌گویان جدول شماره ۱- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس جنس نمودار شماره ۱- پراکندگی جنسی پاسخ‌گویان سن پاسخ‌گویان جدول شماره ۲- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس سن نمودار شماره ۲- پراکندگی سنی پاسخ‌گویان سطح تحصیلات پاسخ‌گویان جدول شماره ۳- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس تحصیلات نمودار شماره ۳- پراکندگی تحصیلی پاسخ‌گویان به نظر شما صرفه‌جویی یعنی چه ؟ جدول شماره ۴- توزیع پاسخ‌گوها بر اساس نظر آنها درباره معنی صرفه جویی نمودار شماره ۴- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها درباره معنی صرفه‌جویی در مصرف چه چیزهایی می توان صرفه جویی کرد؟ جدول شماره ۵- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس موارد صرفه جویی نمودار شماره ۵- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس موارد صرفه جویی شما تا چه اندازه در مصرف آب صرفه‌جویی می کنید؟ جدول شماره ۶- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس میزان صرفه جویی در مصرف آب نمودار شماره ۶- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس میزان صرفه جویی در مصرف آب در صورت عدم صرفه جویی در مصرف آب چه مشکلاتی برای مردم به وجود می آید ؟ جدول شماره ۷- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره مشکلاتی که بر اثر عدم صرفه‌جویی در مصرف آب به وجود می آید نمودار شماره ۷- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره مشکلات عدم صرفه جویی درمصرف آب به نظر شما برای صرفه جویی در مصرف آب چه کار می شه کرد؟ جدول شماره ۸ – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس راههای صرفه جویی در مصرف آب نمودار شماره ۸- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس راههای صرفه جویی در مصرف آب به نظر شما کدامیک از رسانه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نقش مهمتری دارند؟ جدول شماره ۹ – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها در مورد اهمیت نقش رسانه ها در ارتباط با تشویق مردم به صرفه جویی نمودار شماره ۹- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس اهمیت نقش رسانه ها در ارتباط با تشویق مردم به صرفه جویی تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه‌جویی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ جدول شماره ۱۰ – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نمودار شماره ۱۰- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نمودار چند بر فراوانی نمودار جعبه ای : نمودار ساقه و برگ سوال ۱۱- را یو در این رابطه چه کار می‌توانند انجام دهد؟ جدول شماره ۱۱- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش رادیو در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نمودار شماره ۱۱- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش رادیو در جهت تشویق مردم به صرفه‌جویی روزنامه‌ها در این رابطه چه کار می‌توانند انجام دهند؟ جدول شماره ۱۲- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش روزنامه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نمودار شماره۱۲- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نقش روزنامه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی شهرداری برای صرفه‌جویی آب چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ جدول شماره ۱۳- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش شهرداری در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نمودار شماره۱۳- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نقش شهرداری در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نمودار میله ای نمودار جعبه ای نمودار ساقه و برگ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری‌ پیشنهادات مشکلات تحقیق محدودیت های تحقیق منابع و ماخذ
 • مدیریت|پاورپوینت بوروکراسی و توسعه در ایران ( نگاهی تاریخی – تطبیقی )
 • پاورپوینت بوروکراسی و توسعه در ایران ( نگاهی تاریخی – تطبیقی ) شناسه محصول :65076 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 61 تعداد بازدید : 261 حجم فایل: 0.118164063 مگابایت دانلود پاورپوینت بوروکراسی و توسعه…

 • علوم انسانی|مبانی نظری اختلال بدشكلی بدن و فراشناخت
 • مبانی نظری اختلال بدشكلی بدن و فراشناخت شناسه محصول :91748 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 186 حجم فایل: 0.0625 مگابایت دانلود مبانی نظری اختلال بدشكلی بدن و فراشناخت (فصل…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت حق العمل کاری در قانون تجارت چیست
 • پاورپوینت حق العمل کاری در قانون تجارت چیست شناسه محصول :94512 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 353 حجم فایل: 293.4677734 مگابایت دانلود پاورپوینت حق العمل کاری در…

 • پزشکی|پاورپوینت آموزش ماساژ گردن برای کسانی زیاد رانندگی میکنند یا زیاد پشت میز می نشینند
 • پاورپوینت آموزش ماساژ گردن برای کسانی زیاد رانندگی میکنند یا زیاد پشت میز می نشینند شناسه محصول :102947 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 492 حجم فایل: 381.9052734 مگابایت دانلود پاورپوینت…

 • معماری|پاورپوینت تجزیه تحلیل خانه یزد
 • پاورپوینت تجزیه تحلیل خانه یزد شناسه محصول :52987 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 10 تعداد بازدید : 291 حجم فایل: 0.256835938 مگابایت دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل خانه یزدمعمار: مهدی گرامیموقعیت بنا: مهدی آباد، یزد،…

 • فقه و حقوق اسلامی|مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
 • مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک شناسه محصول :54869 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 0.025390625 مگابایت دانلود مواد 147 و 148…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *