آمار|طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری شناسه محصول :40356 موضوع : آمار فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 1494 حجم فایل: 0.250976563 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: كمبود آب در ایران یكی از عوامل محدود كننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود. متأسفانه در كشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شكل یك فرهنگ جایگاه خاص خود را پیدا نكرده است، به همین جهت دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یك اصل اساسی و ضروری است كه این مهم جز با ایجاد یك نظام جامع مدیریت آب میسر نیست. مجموعه اقداماتی كه تاكنون در كشور در ارتباط با تأمین آب كشاورزی، شهری و صنعتی انجام شده، عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب بوده است و كمتر توجهی به مدیریت مصرف گردیده است. در نگرش جدید جهانی، آب كالایی اقتصادی- اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود. هر چند آب یكی از منابع تجدید شونده به شمار می رود، اما مقدار آن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده رو به كاهش می باشد. موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخشهای شهری، كشاورزی و صنعتی به الگوی مصرف و تلفات آب شهری، عوامل مؤثر بر كاهش تقاضای آب شهری و وضعیت مصرف آب در بخش كشاورزی و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه ای از مطالعات و اقدامات انجام شده در كاهش تلفات در این بخشها اشاره خواهد شد. در انتها روشهایی برای جلوگیری از كاهش مصرف و اسراف آب ارائه می گردد. فهرست مطالب پیشگفتار فصل اول:کلیات چکیده مقدمه مسئله تحقیق کلیات تحقیق روش شناسی اهداف تحقیق زمان اجرای نظرسنجی پرسشنامه نظرسنجی روش گرد آوری اطلاعات جامعه نمونه پرسشنامه فصل دوم:پیشینه پژوهش مقدمه ادبیات و پیشینه ی تحقیق الگوی مصرف و تلفات آب شهری جدول ۱- الگوی توصیه شده مصارف سرانه خانگی برحسب لیتر در روز (تا سال ۱۳۹۰) جدول ۳- جزئیات مصرف سرانه خانگی در تهران (۱۳۶۵) جدول ۵- آب به حساب نیامده شبکه های شهری برخی استانهای کشور جدول ۶- آب به حساب نیامده شبکه های شهری برخی کشورها عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای آب شهری جدول ۷- مقایسه میانگین فروش آب شهری و قیمت تمام شده آن در سال ۱۳۷۵ آب صنعت فصل سوم:تجزیه و تحلیل داده ها چکیده جنس پاسخ‌گویان جدول شماره ۱- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس جنس نمودار شماره ۱- پراکندگی جنسی پاسخ‌گویان سن پاسخ‌گویان جدول شماره ۲- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس سن نمودار شماره ۲- پراکندگی سنی پاسخ‌گویان سطح تحصیلات پاسخ‌گویان جدول شماره ۳- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس تحصیلات نمودار شماره ۳- پراکندگی تحصیلی پاسخ‌گویان به نظر شما صرفه‌جویی یعنی چه ؟ جدول شماره ۴- توزیع پاسخ‌گوها بر اساس نظر آنها درباره معنی صرفه جویی نمودار شماره ۴- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها درباره معنی صرفه‌جویی در مصرف چه چیزهایی می توان صرفه جویی کرد؟ جدول شماره ۵- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس موارد صرفه جویی نمودار شماره ۵- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس موارد صرفه جویی شما تا چه اندازه در مصرف آب صرفه‌جویی می کنید؟ جدول شماره ۶- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس میزان صرفه جویی در مصرف آب نمودار شماره ۶- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس میزان صرفه جویی در مصرف آب در صورت عدم صرفه جویی در مصرف آب چه مشکلاتی برای مردم به وجود می آید ؟ جدول شماره ۷- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره مشکلاتی که بر اثر عدم صرفه‌جویی در مصرف آب به وجود می آید نمودار شماره ۷- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره مشکلات عدم صرفه جویی درمصرف آب به نظر شما برای صرفه جویی در مصرف آب چه کار می شه کرد؟ جدول شماره ۸ – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس راههای صرفه جویی در مصرف آب نمودار شماره ۸- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس راههای صرفه جویی در مصرف آب به نظر شما کدامیک از رسانه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نقش مهمتری دارند؟ جدول شماره ۹ – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها در مورد اهمیت نقش رسانه ها در ارتباط با تشویق مردم به صرفه جویی نمودار شماره ۹- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس اهمیت نقش رسانه ها در ارتباط با تشویق مردم به صرفه جویی تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه‌جویی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ جدول شماره ۱۰ – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نمودار شماره ۱۰- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نمودار چند بر فراوانی نمودار جعبه ای : نمودار ساقه و برگ سوال ۱۱- را یو در این رابطه چه کار می‌توانند انجام دهد؟ جدول شماره ۱۱- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش رادیو در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نمودار شماره ۱۱- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش رادیو در جهت تشویق مردم به صرفه‌جویی روزنامه‌ها در این رابطه چه کار می‌توانند انجام دهند؟ جدول شماره ۱۲- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش روزنامه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نمودار شماره۱۲- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نقش روزنامه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی شهرداری برای صرفه‌جویی آب چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ جدول شماره ۱۳- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش شهرداری در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نمودار شماره۱۳- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نقش شهرداری در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نمودار میله ای نمودار جعبه ای نمودار ساقه و برگ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری‌ پیشنهادات مشکلات تحقیق محدودیت های تحقیق منابع و ماخذ
 • جغرافیا|پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها
 • پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها شناسه محصول :86148 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 434 حجم فایل: 0.06640625 مگابایت دانلود پیشینه و مبانی نظری نقش…

 • روان شناسی|پاورپوینت جرئت مندی چیست
 • پاورپوینت جرئت مندی چیست شناسه محصول :89846 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 294 حجم فایل: 0.473632813 مگابایت دانلود پاورپوینت جرئت مندی چیست   پاورپوینت جرئت مندی چیست شامل 43…

 • کامپیوتر|گزارش و تحقیق کارآموزی رشته کامپیوتر
 • گزارش و تحقیق کارآموزی رشته کامپیوتر شناسه محصول :51006 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 76 تعداد بازدید : 688 حجم فایل: 0.844726563 مگابایت دانلود گزارش حاضر گزارش کارآموزی در یک شرکت نرم افزاری میباشد…

 • علوم انسانی|پیشینه پژوهش نشست مهارت های زندگی و بهبود عملکرد خانواده
 • پیشینه پژوهش نشست مهارت های زندگی و بهبود عملکرد خانواده شناسه محصول :87961 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 5 تعداد بازدید : 189 حجم فایل: 0.017578125 مگابایت دانلود متغیرهای پیشینه تحقیق: نشست مهارت…

 • شهرسازی|پاورپوینت بررسی نمایانگر كاركرد محله باغ فیض
 • پاورپوینت بررسی نمایانگر كاركرد محله باغ فیض شناسه محصول :94479 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 275 حجم فایل: 6487.625 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی نمایانگر كاركرد محله باغ فیض ، در…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت سیستم گرمایش از کف نگرشی نوین به طرحی کهن
 • پاورپوینت سیستم گرمایش از کف نگرشی نوین به طرحی کهن شناسه محصول :86538 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 380 حجم فایل: 0.581054688 مگابایت دانلود پاورپوینت سیستم گرمایش از…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *